In- en exterieur t.b.v. overheid en bedrijfsleven

interieurprojecten voor
ons onderwijs

Bedrijfsprofiel

Wie zijn wij ?

de HOOGH bestaat al sinds 1976. We zijn begonnen als ontwerper en fabrikant van design houten schoolmeubelen voor de basisschool. In de 90-er jaren deed de computer haar intrede in de school en zo verlegden wij de aandacht op het ontwerpen en fabriceren van hoogwaardig i.c.t.-meubilair incl. alle aanleg van de daarbij horende infrastructuur voor het onderwijs. Wij hadden onze klanten o.m. bij de School voor de Toekomst in Den Bosch, het Albedacollege en het Zadkinecollege in Rotterdam, diverse vestigingen van het M.B.O. in Utrecht t/m het R.O.C. van Amsterdam waar wij meerdere scholen hebben ingericht o.b.v. 2 Europese Aanbestedingen. Door de intrede van de laptop werd het onderwijs flexibeler en zo werd om een andere inrichting gevraagd.

Sinds 2009 leggen wij ons toe op het inrichten van allerlei soorten ruimtes van basisschool t/m universiteit. Naast het materieel inrichten hebben wij ons in de laatste 5 jaar gespecialiseerd in het aanbieden van inrichtingsconcepten waarbij de meubelen een onderdeel zijn. Wij zorgen voor een complete aanpak vanaf tekening t/m het realiseren van nieuwe vloeren, wanden, verlichting etc.

We zorgen ervoor dat de ruimtes worden gerestyled en dat alle stoffen en materialen bij elkaar passen tot een homogeen en sfeervol geheel.

We zijn een relatief kleine organisatie incl. onze relaties met een zeer persoonlijke aanpak, gebaseerd op kwaliteit en sfeer. Korte lijnen en voorzien van veel ervaring.

Wie zijn onze klanten ?

Wij bieden onze diensten aan vanaf het basisonderwijs t/m de universiteiten. We maken inrichtingsconcepten voor aula’s, trappenhuizen, personeelskamers, keukens etc. voor de basisscholen, gebaseerd op kind-vriendelijkheid qua materiaal, stoffering kleurstelling etc.

We richten diverse scholen in en maken plannen voor het praktijkonderwijs VMBO t/m de collegezalen van Nijenrode Business Universiteit in Breukelen of de Noordelijke Hogeschool van Leeuwarden. Naast het onderwijs zijn wij ook werkzaam in het bedrijfsleven en/of de overheid. Recentelijk hebben wij de publiekshal en de backoffice van het Gemeentehuis Bernheze mogen inrichten. Ook hier is een inrichtings- en aankledingsplan gemaakt en heeft men voor onze aanpak gekozen. Voorwaarde voor het verkrijgen van deze gunning was wel dat wij dienden te voldoen aan veeleisende voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

Onze klanten willen allereerst betaalbare kwaliteit maar daarnaast willen zij ontzorgd worden door één leverancier te hebben die hen helpt bij het realiseren van een warme totaalaanpak.

Wij maken de ontwerpen zelf; eerst in 2d daarna in fotorealistisch 3d. We zorgen voor de sloop, het schilderwerk, de aankleding van vloeren, wanden en plafonds en het plaatsen van alle meubilair in de ruimte. Als wij weggaan is het project voor 100% gebruiksklaar.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het allerbelangrijkste werk voor ons is het luisteren. Het luisteren naar wat de klant wil, denkt en voelt.

We inventariseren de situatie bij de klant en stellen diverse vragen om te weten te komen wat de opdrachtgever precies wenst. Vervolgens maken wij een plan bestaande uit:

  1. Een ruimtelijk aanpassingsplan: dienen we ruimtes aan te passen qua functionaliteit en/of indeling?
  2. Een inrichtingsplan waarbij het meubilair (deels op maat) in de ruimte wordt geplaatst op papier
  3. Een stylingsplan waarbij alle materialen, kleuren, stofferingen etc. worden samengevoegd tot één geheel

Dit plan wordt op 2D uitgevoerd (als bovenaanzicht) Indien gewenst maken wij vervolgens fotorealistische 3D-opnames waarbij we de gehele inrichting en de ruimtes “in werkelijkheid” kunnen zien. De opdrachtgever kan bekijken of het plan aan zijn/haar eisen voldoet en waar nodig worden gewenste aanpassingen aangebracht.

Natuurlijk kijken we naar de financiële haalbaarheid van het plan. Deels geeft de opdrachtgever een budget af en deels wordt later naar het budget toegewerkt.

Ons gemeenschappelijke doel is het om samen met de opdrachtgever een totaalconcept uit te werken waar iedereen enthousiast van wordt.

Er worden uitsluitend hoogwaardige materialen gebruikt die ook voldoen aan duurzaamheidscriteria. Wij werken al 15 jaar samen met diverse onderaannemers waardoor wij gehele projecten aan kunnen pakken. We noemen een aantal partners:

  • Een vast sloopbedrijf
  • Een landelijk werkend vloerbedekkingsbedrijf die sloopt, egaliseert en alle soorten vloeren perfect legt
  • Een schildersberijf voor hoogwaardig schilderwerk
  • Een erkend installateursbedrijf die alle zaken regelt op het gebied van G,W en E
  • Een interieurbouwer voor alle maatwerk
  • Diverse gespecialiseerde bedrijven voor alle meubilair vanaf horeca t/m scholen etc.
  • Een eigen productiebedrijf voor specifiek maatwerk